Vele Meesteressen die bij SM Studio Nederland ontvangen staan op de lijst populairste Meesteressen

Het blog smdome.com vraagt bezoekers om te stemmen op hun lijst van Favoriete Meesteressen. Zo is goed te zien welke Dominante Dames echt goed zijn in hun vak. En er zijn vele Meesteressen en Kinkygirls op de lijst, die regelmatig bij SM Studio Nederland ontvangen.

Check de lijst en neem dan eens een kijkje in onze agenda’s en zie wie er binnenkort ontvangen. Op onze website staan alle dames vermeld op deze pagina, met hun contactgegevens om je afspraak te maken.

Agenda SM Studio Amersfoort

Agenda SM Studio Almere

Agenda SM Studio Utrecht

Advies Commissie Sorgdrager voor schoon en veilig sekswerk geprestenteerd (niet realistisch en van achter bureau te theoretisch bedacht….)

bron: https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/schoon-en-veilig-sekswerk-in-utrecht/

Schoon en veilig sekswerk in Utrecht

De gemeente Utrecht werkt aan een stad waar sekswerkers veilig, schoon en transparant hun beroep kunnen uitoefenen. Daar past een nieuw en modern sekswerkbeleid bij en daarom wordt nu gestart met twee proeftuinen. Allereerst wil de gemeente thuiswerken voor één persoon in de eigen woning toestaan vanaf 2024. Daarnaast zet de gemeente in op één à twee kleinschalige locaties waar maximaal vijftien sekswerkers een ruimte kunnen huren. Tot slot wordt gewerkt aan het makkelijker maken van de procedures voor exploitanten van seksinrichtingen.

In de komende drie jaar kijkt de gemeente in samenwerking met sekswerkers en andere partners hoe er zo goed mogelijk invulling kan worden gegeven aan deze vormen van sekswerk. Dit voorstel heeft het college vandaag naar de gemeenteraad gestuurd.

Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid: “Sekswerk is een legaal beroep waarvoor ruimte moet zijn in Utrecht. Op een veilige manier, die past bij de huidige tijdsgeest. Sekswerkers wachten al lang op meer legale mogelijkheden om hun beroep uit te oefenen in de stad en na het advies van Commissie Sorgdrager over de toekomst van het sekswerk, zijn we met de aanbevelingen aan de slag gegaan. We hebben veel gesprekken gevoerd en geluisterd naar sekswerkers en allerlei andere betrokkenen. Op basis daarvan hebben we dit voorstel gemaakt, als start van een veilig, schoon en transparant sekswerkbeleid.”

Advies commissie
Er is op dit moment onvoldoende ruimte in Utrecht voor sekswerkers om hun beroep schoon, veilig en transparant uit te oefenen. De gemeente werkt al een tijd aan de realisatie van meer werkplekken voor sekswerkers in de stad. Dat is niet eenvoudig. Zo zijn meerdere pogingen om een sekswerklocatie op het Nieuwe Zandpad te beginnen in recente jaren mislukt.

Het college van Burgemeester & Wethouders vroeg daarom een onafhankelijke commissie onder leiding van Minister van Staat Winnie Sorgdrager om advies. Eind vorig jaar leverde deze haar rapport op met daarin zes adviezen. Deze gaan onder meer over het vereenvoudigen van regels voor privéhuizen en seksclubs, het mogelijk maken van kleinschalig straatsekswerk (tippelzone) en kleinschalige inpandige locaties voor sekswerk. Daarnaast zag de commissie mogelijkheden om thuiswerken voor sekswerkers legaal te maken.

De afgelopen maanden zijn veel gesprekken over het advies van de commissie Sorgdrager gevoerd met onder andere de sekswerkers zelf, hulpverleners, exploitanten van privéhuizen, inwoners, politie en OM. Daaruit bleek het belang om veilig sekswerk in de stad mogelijk te kunnen maken. De gemeente start in eerste instantie met de meest haalbare adviezen als proeftuinen en het makkelijker maken van de procedures voor exploitanten van seksinrichtingen.

Thuiswerken vanuit een eigen woning
Op dit moment vindt sekswerk al vaak plaats in een woning. De gemeente wil dit voor één persoon toestaan, in de eigen woning als een aan huis gebonden beroep. Volgens de sekswerkers zelf, en ook de hulp- en dienstverleningspartners, zullen sekswerkers misstanden eerder melden als het is toegestaan om vanuit huis te werken. Andere steden zijn onze stad hier al in voorgegaan en van hun ervaringen leert Utrecht.

De komende tijd werken we samen met betrokkenen de voorwaarden verder uit. Zo moet de sekswerker ingeschreven staan op het woonadres, moeten de verdiensten die uit het sekswerk uitsluitend ten goede komen aan de sekswerker en wordt aan de buitenkant van een woning geen reclame gemaakt en is niet zichtbaar dat er sekswerk plaatsvindt. Op zijn vroegst gaat de nieuwe regelgeving per 2024 in.

Kleinschalige locatie
Als tweede proeftuin wil het college ruimte geven aan één of twee kleinschalige locaties waar sekswerkers een werkruimte kunnen huren. Dat biedt relatief veel vrijheid om te werken wanneer ze dat willen, op een plek waar ook andere sekswerkers zijn. Deze kleinschalige locatie krijgt onder andere steun van de sekswerkers zelf, van dienst- en hulpverleners en exploitanten. Ook hiervoor wil de gemeente de regelgeving aanpassen.

De gemeente is bereid om een collectief van sekswerkers in de opstartfase te ondersteunen. Door advies en juridische ondersteuning en hulp bij het vinden van een locatie. Initiatiefnemers met een locatie kunnen hierover met de gemeente in gesprek. De gemeente wijst hiervoor zelf geen locaties aan, maar kan wel helpen bij bijvoorbeeld het voeren van gesprekken met de buurt.


Hulp- en dienstverlening

De commissie Sorgdrager adviseerde de gemeente verder ook aandacht te blijven hebben voor de positie en emancipatie van sekswerkers en toegankelijke hulp- en dienstverlening. Het afgelopen jaar is een pilot gestart met een vertrouwenspersoon die op het snijvlak werkt van zorg en veiligheid. Deze persoon kan ook zorgen voor contact tussen hulpverlening en politie, waarbij het belang van de sekswerker altijd centraal staat. Deze pilot is nog volop in ontwikkeling.

Voor sekswerkers die het vak willen verlaten, zijn er uitstaptrajecten. Dit zijn trajecten op maat, waarin stap voor stap wordt toegewerkt naar een andere werkkring, een opleiding en/of een andere bron van inkomsten. De hulp- en dienstverlening aan sekswerkers zetten we onverminderd voort.

Samenwerking
Een modern sekswerkbeleid ontwikkelen, doet de gemeente nadrukkelijk samen met de sekswerkers, de hulp- en dienstverlening, OM en politie en andere betrokkenen. We richten een sekswerkplatform op waar we met elkaar verder invulling geven aan veilig, schoon en transparant sekswerk in Utrecht. Ook blijven we de inwoners van de stad betrekken

In lijn met het advies van de commissie Sorgdrager laat de gemeente de proeftuinen en de beleidswijzigingen ‘lerend evalueren’. Een onafhankelijke partij zal het effect ervan onderzoeken. De proeftuinen duren drie jaar en zien we als een start van een duurzame ontwikkeling van sekswerk in Utrecht.

Sekswerkers laten thuiswerken: volgens bordeeleigenaar Raymond is het ‘onveilig en absurd’

Sekswerkers krijgen in Nieuwegein meer ruimte om thuis te werken en ook in Utrecht willen politie en Openbaar Ministerie meedenken over de voorwaarden voor deze vorm van prostitutie. Raymond, eigenaar van onder meer het legale bordeel La Cloche in Utrecht, is daar faliekant tegen. ,,Dat vergroot alleen maar de kans op misstanden.’’

Bron: https://www.ad.nl/utrecht/sekswerkers-laten-thuiswerken-volgens-bordeeleigenaar-raymond-is-het-onveilig-en-absurd~a4db852c/
Hans van den Ham 05-12-22, 11:54 Laatste update: 12:15 AD

De illegale prostitutie groeit, met name door de op internet klanten wervende dames. Zij ontvangen de heren vervolgens thuis, op hotelkamer, AirBnB-adres of andere plek waar dat niet is toegestaan. Mede daardoor is het aantal legale sekswerklocaties zoals privéhuizen, clubs en raamprostitutie sterk afgenomen, ook in Utrecht.

Vatbaar voor loverboys en pooiers

Eigenaar Raymond noemt zijn achternaam nooit, omdat hij ook enkele ‘gewone’ bedrijven heeft en door de dubbele moraal over sekswerk klanten kan kwijtraken of problemen krijgen met de bank. Hij geeft meteen toe dat hij ook uit concurrentieoverwegingen tegen thuis ontvangende dames is. Maar er zijn ook andere goede argumenten.

,,In het illegale circuit moeten de dames het alleen rooien. Dat maakt hen vatbaarder voor mensenhandelaren, loverboys en pooiers. Ook een overval, inbraak of fysiek geweld door de klant is niet ondenkbaar. En de overheid heeft geen zicht op belastingafdracht, hygiëne en de leeftijd, vrijwilligheid en gezondheid van de sekswerkers.’’

Hij is verbaasd dat desondanks in de media is te lezen dat politie en justitie veel zien in het reguleren van thuiswerk, privé-escortservice en het gezamenlijk gebruik van een pand met kamers zonder exploitant. Op die manier kan effectiever en ook op de persoon gericht toezicht worden gehouden, aldus de voorstanders.

Sekswerkers hebben er vaak nog een leven naast

Volgens Raymond is de realiteit dat de meeste dames die nu illegaal thuis ontvangen, zwart werken en juist niet geregistreerd willen worden. ,,Dat laatste willen sekswerkers over het algemeen niet, omdat ze er vaak nog ander leven met werk of studie naast hebben. Ook willen ze niet later nog geconfronteerd worden met hun eerdere carrière in de seksbranche.’’

Want zelfs legaal werken in deze branche maakt een bankrekening, hypotheek, verzekering, huurhuis of een andere baan niet gemakkelijker. ,,Iets waar legale seksexploitanten zoals ik trouwens ook last van hebben. Geregistreerde sekswerkers worden niet beschermd, dat is eigenlijk het probleem.’’

Volgens hem was de overheid om eerdergenoemde redenen zoals grotere kans op dwang, uitbuiting en overlast in de buurt juist altijd tegen thuisprostitutie. ,,Maar omdat nieuwe raamprostitutie niet lukt, gaan we nu het sekswerk thuis maar legaliseren en we vergeten gemakshalve alle eerder genoemde nadelen.’’

Hij heeft grote twijfels of die thuiswerkers wel geregistreerd willen worden. ,,Ze willen liever zwart werken en niet op de locatie ingeschreven staan. Ook mogen ze dan geen reclame maken voor hun business. Hoe komen ze dan aan hun klanten?’’

Gros niet uit Nederland

Bovendien komt volgens hem het grootste deel van de illegale sekswerkers niet uit Nederland, maar uit Oost-Europa of Zuid-Amerika. ,,Ze zijn hier om tijdelijk illegaal te werken. Dus de overheid richt zich op een heel klein groepje dat kan gaan thuiswerken. Met als bijkomend probleem: hoe gaan ze dat controleren?’’

En dan is er nog de proef met meerdere sekswerkers in één huis, zonder exploitant. ,,Een absurd idee. Wie houdt daar dan toezicht? Juist op zo’n plek is de kans op misstanden groter.’’

De overheid staat volgens hem een vreemde, nieuwe vorm van prostitutie toe, die amper gecontroleerd kan worden. Tussen de huidige nette, streng gecontroleerde legale werkplekken en de ook dan nog steeds bestaande, grote illegale prostitutie in. ,,Het is een idee dat achter het bureau is verzonnen, zonder elke realiteitszin.’’Reactie management www.privehuislacloche.nl, www.privehuishod.nl, www.privehuisalmere.nl / www.smstudio-nederland.nl:

We hebben al veel positieve reacties en steunbetuigingen gekregen vanuit het veld van sekswerkers en mede exploitanten. Sekswerkers geven aan geen huis zelf te willen runnen omdat dat bepaalde capaciteiten en energie vraagt en sekswerkers onder elkaar ook leiding nodig hebben omdat je ook een soort van concurrenten bent van elkaar met ook ieder een ander opleidingsniveau. Een privehuis runnen met alles wat daarbij komt kijken is een totaal andere verantwoording en werk dan een sekswerker zelf doet, namelijk geld verdienen met erotiek met een klant. Wil je als gemeente nieuwe legale veilige seksplekken, geef dan een exploitant een vergunning en bestemming op een pand met 10-15 kamers op een industrieterrein, wat goed bereikbaar is, betaalbaar, ruime gratis parkeergelegenheid en geen overlast voor een woonbuurt. Dames die illegaal werken willen dat blijven doen om bekende redenen, anders werkten ze nu wel op de veilige legale plekken, waar genoeg klanten zijn en voldoende plek voor sekswerkers. Er gaan nu privehuizen en clubs dicht omdat ze te weinig dames hebben, mede door corona lockdown en geen steun aan sekswerkers gegeven, waar de prostitutiebranches destijds ook voor gewaarschuwd heeft. Waarom worden de geluiden en advieze uit het veld van sekswerkers en exploitanten door overheden en instanties niet serieus genomen en gaat men maar door met maatregelen, plannen en proeftuintjes die sekswerkers niet helpen, maar juist kans op misstanden vergroten? Waar is het gezonde verstand en kennis van zaken van de realiteit?

Brandbrief Privehuis La Cloche Utrecht, Privehuis House of Dreams Amersfoort inzake legalisatieplannen Gemeente thuisontvangst etc.

Met verbazing hebben wij de volgende artikelen in de media gelezen over plannen in verschillende gemeentes m.b.t. legaliseren van de illegale prostitutie thuisontvangst of zelfs toestaan van prostitutiewoningen met 10-15 sekswerkers zonder toezicht van een exploitant. En ook het advies van de commissie Sorgdrager waaraan wij ook hebben meegewerkt, aan de Gemeente Utrecht.

De desbetreffende artikelen in de media:

Politie en justitie positief over ‘proeftuinen’ voor prostitutie, maar registratie sekswerkers is essentieel:

https://www.ad.nl/utrecht/politie-en-justitie-positief-over-proeftuinen-voor-prostitutie-maar-registratie-sekswerkers-is-essentieel~a5a8f669/

In twee jaar tijd werden al zes illegale bordelen in Amersfoort gesloten

Zorgen om geheime sekspanden: ’Soms bellen ze aan bij het verkeerde huis’:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1606868063/zorgen-om-geheime-sekspanden-soms-bellen-ze-aan-bij-het-verkeerde-huis
Nieuwegein wil sekswerkers meer ruimte geven hun klanten thuis te ontvangen:

https://www.ad.nl/utrecht/nieuwegein-wil-sekswerkers-meer-ruimte-geven-hun-klanten-thuis-te-ontvangen~a6ff7620/

Het is bekend dat de illegale prostitutie markt groeit met name door internet waar die illegaal ontvangende sekswerkers hun klanten werven voor bezoek aan hun huis adres, hotelkamer, vakantieparkhuisje, air B&B adres of vooral tijdelijk gehuurde woningruimte waar men niet ingeschreven staat of die door verhuurder (onderhuur) speciaal voor prostitutie-ontvangst verhuurd worden aan sekswerksters. Dan laten we nog even de illegale escortservice buiten beschouwing. Mede daardoor zijn het aantal legale en veilige vergunde werklocaties voor sekswerkers als privehuizen, clubs, raamprostitutie de laatste 20 jaar meer dan gehalveerd. In het illegale circuit zijn sekswerksters vatbaar voor mensenhandelaren, loverboys, pooiers maar is hun werkplek ook niet veilig m.b.t. overvalrisico, inbraak, fysiek geweld klant of er is er geen zich van overheden op belastingafdracht, hygiëne, minimale leeftijd, vrijwilligheid en gezondheid van de sekswerker. De zedenpolitie is vrijwel weggesaneerd of men wil intern bij de politie niet meer bij de zedenpolitie werken gezien de werkdruk en sfeer dat met grote achterstanden van verkrachtingszaken, me too, aanrandingszaken buiten de prostitutiewereld om. Vergunde prostitutiewerkplekken worden steeds meer alleen gecontroleerd/bezocht door gemeentehandhavers een GGD personeel.

In Utrecht zijn nog maar 2 vergunde prostitutielocaties over, 2 privehuizen waaronder de onze www.privehuislacloche.nl aan de Amsterdamsestraatweg. Wij krijgen altijd complimenten van de Gemeente en ook voorheen de zedenpolitie dat wij keurig onze zaak runnen met respect en vrijheden voor de sekswerkers en dat ze dat ook zelf constateren en voelen als ze in ons privehuis zijn bij controle en in hun gesprekken met de sekswerksters.

Daarom begrijpen wij ook niet dat men in het media artikel o.a. schrijft:

“Politie en justitie zien veel in registratie van prostituees, of tenminste in een vergunningplicht. Bij dat laatste wordt vooral gedacht aan thuiswerk, privé-escortservice en het gezamenlijk gebruik van een pand met kamers zonder exploitant. Op die manier kan effectiever en ook op de persoon gericht toezicht worden gehouden.”

Nu is de realiteit dat de meeste sekswerkers die nu kiezen voor illegale ‘thuis’ontvangst dit doen omdat ze meer geld willen overhouden door zwart te werken en juist niet geregistreerd willen staan. Dat willen sekswerkers over het algemeen niet die registratie omdat ze vaak nog ander werk of studie ernaast hebben of na hun sekswerk ooit ook niet geconfronteerd willen worden met hun (eerdere) werk als sekswerker gezien de vooroordelen die in de maatschappij heersen waardoor deuren vaak gesloten blijven. Zoals te denken aan bankrekening afsluiten, hypotheek aanvraag, verzekeringen, huis huren, kans op baan etc. etc. Met registreren van sekswerkers worden ze juist niet beschermd. Dat is eigenlijk het probleem met sekswerkers altijd al geweest. Sinds men prostitutie uit de gedoogsfeer heeft gehaald en ze een legale status heeft gegeven mits ze met vergunning of op vergunde locatie liet werken, zijn er niet zoals beloofd rechten voor de sekswerkers gekomen. Nee alleen belastingplicht en veel regels. Overigens hebben legale vergunde seksexploitanten daar ook last van. Problemen of uitsluiting bij banken voor afsluiten van bankrekeningen of hypotheken (beleid van de Nederlandsche Bank zelf, waar wijlen Burg. v Amsterdam destijds Mr. Eberhard van der Laan zich nog sterk voor maakte in Den Haag bij diverse Ministers om sekswerkers en seksexploitanten dezelfde rechten te geven als alle andere belasting betalende burgers in Nederland m.b.t. volledig client kunnen zijn van een bank), nog los van discriminatie van vele fronten t.a.v. hun legale en streng gecontroleerde beroep. Ook in de corona lockdowns werd dat pijnlijk duidelijk toen de zich zelf pro prostitutie partij D66 met Minister Koolmees aangaf dat voor de meeste sekswerkers geen steun geregeld kan worden (zie ook https://www.privehuislacloche.nl/nieuws/waarom-wordt-sekswerk-uitgesloten-in-5-stappen-de-onzin-argumenten-van-hugo-de-jonge-wouter-koolmees-uitgelegd/ ).

Thuisprostitutie was men vanuit de overheid altijd op tegen want daar was juist veel kans op uitbuiting, onveilige werkplek voor sekswerker (kans op geweld klant, roofoverval, inbraak, privacy), belastingontduiking, geen zicht door instanties (teveel mankracht voor nodig), overlast buurt waar de sekswerker werkt, geen poortwachter functie door ontbreken exploitant die via intake gesprekken maar ook tijdens werkperiode sekswerker monitoort of er misstanden zijn en of sprake is van te jonge leeftijd of dwang en dit ook vastlegt voor controle door Gemeente en voorheen zedenpolitie en altijd directe lijn heeft met Gemeente, zedenpolitie of hulpinstanties., geen zicht op drugsgebruik etc. wat verboden is op een vergunde werkplek.

Maar nu gaan we door de insteek dat na jaren overleg en onderzoek en onhaalbare regels voor nieuwe raamexploitanten voor vervanging van gesloten raamprostitutie aan het Zandpad en Hardebollenstraat, dat nieuwe raamprostitutie achterhaald zou zijn of niet haalbaar, en de illegale ‘thuis’ontvangst explodeert, de thuis ontvangst maar opeens legaliseren en vergeet men gemakshalve alle nadelen die dat juist heeft. En dan moeten die sekswerkers ook nog geregistreerd worden wat ze al niet willen en op de locatie ingeschreven zijn en wonen, wat de meeste sekswerkers niet willen, en men mag geen promotie doen voor klantenwerving? Hoe komen die sekswerkers dan aan hun klanten? En dan ook te weten dat die thuiswerksters (de meesten althans) juist dat werk doen omdat ze nu geen of amper belasting betalen, want er is voldoende werkplek op legale vergunde plekken die veilig zijn met belastingafdracht en goede klantenstroom mede door marketing en naamsbekendheid, en het grootste deel van de sekswerkers in dat circuit zijn geen Nederlandse dames zijn of hier officieel wonen, of zelfs geen BSN of RNI registratie nummer hebben wat verplicht is, maar hier heen komen om tijdelijk te werken in dat circuit, veelal vanuit Oost Europa, Zuid Amerika etc. wat ook terug te zien is in bekende grote reviewfora als www.citygirl.nl en advertentiesites als www.kinky.nl en www.sexguide.nl. De overheid richt zich dus op een heel klein groepje sekswerkers die deze thuisontvangst zouden willen doen, maar richten het vervolgens dan zo in dat ze geen klanten kunnen werven. De wereld op zijn kop, en dan nog de vraag hoe en met welke mensen gaan ze dat handhaven als ze nu al een personeelstekort hebben en iedere sekswerker gecontroleerd moet worden op hun werkplek m.b.t. leeftijd, dwang, gezondheid, hygiënische werkplek, veiligheid, belastingafdracht, overlast buurt etc.?

En dan nog het absurde idee van het proeftuin idee van een huis met 10-15 sekswerkers zonder exploitant. Wie houdt daar dan toezicht? Daar is juist kans op misstanden van verkeerde figuren daaromheen, geen controle op hygiëne, leeftijd, dwang, onderlinge verstandhoudingen, overlast buurt, belastingafdracht en ga zo maar door. En hoe komen die die aan klanten zonder marketing die de Gemeente dan niet toestaat? We gaan dus maar de illegaliteit met alle misstanden of kans op misstanden simpelweg legaliseren mits die dames aan die regels willen meedoen en houden? En een vreemde nieuwe manier van prostitutie toestaan die amper gecontroleerd kan worden en tussen de nette streng gecontroleerde huidige legale werkplekken en dan nog steeds de grote blijvende illegale prostitutiemarkt positioneren? Want die illegaal werkende dames die met name uit buitenland komen of waar wat om heen loopt of geen belasting willen betalen gaan natuurlijk nooit mee doen of kunnen dat niet eens (geen geregistreerde woning of BSN/RNI nr). Het is weer een idee wat achter een bureau is verzonnen en amper van enige realiteitszin is. Is men het mislukte plan met een gemeentebordeel op de Wallen in Amsterdam al vergeten? (Zie https://www.at5.nl/artikelen/206822/gemeentebordeel-my-red-light-sluit-definitief ) Sekswerkers zijn goed in hun vak, maar moet je niet opzadelen met managen van een compleet huis waarin ook nog eens hun collega’s min of meer concurrenten van elkaar zijn. Overheden moeten niet naïef zijn, maar wel realistisch en ook met de juiste partijen praten zoals ons exploitanten en sekswerkers.

Wat dan wel? Wij hebben in Almere een vergunde prostitutielocatie op kamerverhuurbasis (geen ramen/redlight) www.privehuisalmere.nl / www.smstudio-almere.nl en daar zijn nog enkele voorbeelden van in Nederland te vinden. Zo’n locatie zouden wij graag willen exploiteren bijvoorbeeld op de bedrijventerrein gemakkelijk bereikbaar voor klanten en dames, met gratis parkeerruimte, betaalbare huisvesting en geen overlast voor een woonomgeving. Daar kunnen sekswerkers zelfstandig werken, met een klantenstroom van het privehuis en meeliftend op marketing of eigen marketing. Vrijheid en zelfstandigheid als sekswerker en een veilige werkplek die ook voldoet aan gemeente eisen en GGD eisen. Kijk eens hoe zelfstandige sekswerkers daar zelf over denken in de volgende interviews:

https://www.youtube.com/watch?v=EK3bXs0iOq4 : Interviews met zelfstandige sekswerksters / kamerhuursters in www.privehuisalmere.nl / www.smstudio-almere.nl

https://www.youtube.com/watch?v=l7EVlDEjGik : Interview met Mrs. Jill

Als de overheid echt misstanden wil tegengaan in de prostitutie of wil voorkomen dan moet je de illegale markt aanpakken door advertenties te verbieden online etc. Wij moeten als seksbedrijf bij een advertentie in de krant ook ons vergunningsnummer melden anders mogen we niet adverteren. Dat kan simpel ook online geëist worden van advertentie of review websites op gebied van prostitutie. Simpel te handhaven vanuit de overheid en de website-eigenaren zelf die nu ook verplicht zijn een minimale leeftijd te handhaven bij advertenties van sekswerkers. Bij geen aanwezigheid van een geldig vergunningsnummer geen advertentie online of website plat. En zonder advertenties hebben die illegaal werkende dames geen klanten. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam opperde dit plan ook al meerdere malen, zie https://www.telegraaf.nl/nieuws/1799234313/haal-sites-thuisseks-uit-de-lucht

Denk realistisch, en behandel sekswerkers maar ook de exploitanten niet als mensen die die buiten de maatschappij staan. Men moet juist beschermd worden en een veilige werk- maar ook prive-levenplek geboden worden zoals iedere belastingbetalende burger in Nederland. We leven inmiddels in 2022 en in Nederland zouden er dan geen onderscheid moeten worden gemaakt tussen mensen, ook niet vanwege hun zelfgekozen beroep zolang dat legaal wordt uitgevoerd. We maken ons ook hard voor alle soorten mensen met geaardheid, of hun gender wat ze willen zijn, maar sekswerkers (oudste beroep van de wereld) maar ook seks exploitanten worden als 2e rangs burgers neergezet met minder rechten en veel vooroordelen waardoor ze steeds moeten vechten of op een normale manier een beetje mee te kunnen doen aan onze zogenaamde moderne vrije maatschappij, wat in werkelijkheid dus totaal niet zo is.

Wij als exploitant die een goede reputatie en naam hebben, en ervaring hebben in deze prostitutiemarkt zouden graag als serieuze gesprekspartner mee willen denken met overheden zowel op gemeentelijk niveau als landelijk niveau. Laten we nou eens een keer goed naar deze prostitutie markt kijken en zien wat goed en veilig voor sekswerkers is en misstanden bevechten en voorkomen en waarbij het ook te handhaven is door overheden en instanties voor hulp voor sekswerkers ook mee uit de voeten kunnen binnen hun budget en beschikbare personeel, en de Nederlandse schatkist ook via belasting gewoon krijgt waar ze recht op hebben. En omgeving geen overlast heeft van dit beroep. Dit moet toch kunnen anno 2022 als alle partijen dit willen? Wij zijn bereid om in gesprek te gaan en mee te denken in een goed beleid waarin een winwin situatie ontstaat voor alle partijen. Bereikbaar op info@privehuishod.nl , info@privehuislacloche.nl , info@smstudio-nederland.nl , info@privehuisalmere.nl . 🙂

Pakt u als overheid deze handreiking op? Wij zijn benieuwd! 🙂

Management Privehuis La Cloche Utrecht, House of Dreams Amersfoort, Privehuis Almere, SM Studio Almere.

Nieuwegein wil sekswerkers meer ruimte geven hun klanten thuis te ontvangen

Een prostituee aan het werk in een van de inmiddels verdwenen prostitutieboten aan het Zandpad in Utrecht. Hier huurden sekswerkers een plek. Nieuwegein wil thuis meer ruimte bieden. © ANP Utrecht heeft de tippelzone aan de Europalaan na meer dan 35 jaar opgedoekt. Veel sekswerkers zijn gaan thuiswerken. © Angeliek de Jonge

De gemeente Nieuwegein wil sekswerkers meer ruimte bieden om thuis te kunnen werken. Formeel is dat nu niet legaal, maar bij iedereen is genoegzaam bekend dat er een grijs gebied bestaat waarin prostitutie vaker aan huis wordt bedreven.
Indra Jager, Maarten Venderbosch 27-11-22, 07:00 Laatste update: 12:14

Met regels en voorwaarden waaraan dit thuiswerken straks moet voldoen, loopt de gemeente vooruit op landelijke beleidsregels. Het kabinet neigt naar een landelijke vergunningsplicht en verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees naar 21 jaar. Invoering van een nieuwe ‘Wet regulering sekswerk’ laat echter nog wel een paar jaar op zich wachten.

Nieuwegein is de eerste gemeente binnen het Lekstroomverband die alvast het thuiswerken voor sekswerkers gaat reguleren. Ook IJsselstein, Lopik, Houten en Vijfheerenlanden maken onderdeel uit van deze regio.

Uitbuiting en mensenhandel

Er werken veel meer sekswerkers thuis dan nu bekend, schrijft de gemeente Nieuwegein in een rapport. Velen blijven liever onder de radar, omdat ze bang zijn te worden gestraft voor hun feitelijk illegale sekswerk. Zij worden daardoor niet gezien, óók niet als zij hulp nodig hebben. Gemeenten, net als politie en justitie, willen juist beter zicht krijgen op deze sekswerkers, omdat zij werken in een branche die gevoelig is voor uitbuiting en mensenhandel.

Raamprostitutie komt tegenwoordig minder vaak voor. In Utrecht is ook de tippelzone opgedoekt. Prostituees werken vaker als ZZP‘er of als escort vanuit huis. Door het internet komen partijen makkelijker en anoniem met elkaar in contact. De coronatijd speelt hierbij ook een rol; seksbedrijven moesten meerdere keren dicht en dus voelde het personeel zich genoodzaakt om thuis te werken.

Vertrouwensband

Met het reguleren van thuiswerken, hopen de Lekstroomgemeenten deze prostituees en sekswerkers weer in het vizier te krijgen. Volgens het rapport weet de gemeente Nieuwegein op dit moment niet wie er actief is als thuiswerker en dus ook niet waar mogelijk sprake is van misstanden. Dat maakt het voor de gemeente lastig om met hulpverleners samen te werken; die beschermen hun cliënten tegen sancties van de gemeente en willen de vertrouwensband niet beschadigen.

Een thuiswerker die in Nieuwegein zonder vergunning wil kunnen werken, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De persoon woont en staat ingeschreven op het adres van waaruit de werkzaamheden plaatsvinden en alleen hij of zij verdient aan het werk. De prostituee is huurder of eigenaar van de woning en op hetzelfde adres wonen en werken geen andere sekswerkers.

Advertenties, een merkbare aanloop van klanten en overlast voor omwonenden zijn niet de bedoeling. Het pand ziet eruit als een woning; maximaal 35 procent van de bruto vloeroppervlakte van de woning en bijgebouwen, met een maximum van 75 vierkante meter, mag gebruikt worden voor het werk.

Commissie Sorgdrager

De vraag hoe om te gaan met prostitutie aan huis is ook in Utrecht actueel. Daar heeft de commissie Sorgdrager dit jaar een advies gepresenteerd over de toekomst. De oud-minister van justitie vindt ook dat het mogelijk moet worden sekswerkers hun klanten thuis te laten ontvangen. Zij denkt dat het de veiligheid ten goede komt, als dit uit de sfeer van illegaliteit wordt gehaald. Sorgdrager stelt voor proeftuinen in te richten in de stad, waar hiermee ervaring kan worden opgedaan.

In reactie daarop, verklaarden onlangs politie en justitie mee te willen werken aan deze proeftuinen. Zij voelen tegelijk veel voor registratie van prostituees, of tenminste voor een vergunningplicht die niet alleen geldt voor thuiswerk, maar ook voor privé-escortservice en het gezamenlijk gebruik van een pand met kamers zonder exploitant. Op die manier kan effectiever en ook op de persoon gericht toezicht worden gehouden.

Zorgen om geheime sekspanden: ’Soms bellen ze aan bij het verkeerde huis’

In twee jaar tijd werden al zes illegale bordelen in Amersfoort gesloten

AMERSFOORT – In slechts twee jaar tijd werden er in Amersfoort minstens zes illegale bordelen gesloten. Deze week was het ook weer raak in de gemeente in de provincie Utrecht. Na tips van bewoners dat verschillende mannen regelmatig binnenwipten in een woning, ging er – nadat politie had geconstateerd dat er inderdaad sprake was van clandestien sekswerk – voor drie maanden een slot op het pand.

De Ringweg Randenbroek is een lange straat die op een paar minuten fietsen van het centrum ligt. Woensdag kwamen agenten en handhavers – zo meldt de gemeente op zijn website – langs bij een van de woningen, waarna twee prostituees op heterdaad werden betrapt. Op last van de gemeente is de woning per direct gesloten.

Bij de politie waren verschillende meldingen binnengekomen dat er iets niet in de haak zou zijn op de bewuste locatie, omdat er volgens buurtbewoners veel mannen naar binnen gingen en korte tijd later alweer vertrokken. De eigenaar van het pand was niet aanwezig bij de controle. De woning werd niet regulier bewoond, maar echt ingezet als prostitutiepand, bleek na controle.

Welke woning precies is afgesloten wordt zaterdagmiddag niet helemaal duidelijk. Op het oog is er van buiten de flats in ieder geval geen verzegelde deur te zien – als dat al is gebeurd. Verschillende omwonenden zeggen ook niet te weten waar agenten naar binnen gingen.

„Al verbaast het me niks”, zegt een rokende jongen op een grijze scooter voor een van de flats. „Je kunt hier wel van alles verwachten. Veel mensen kennen elkaar ook niet zo goed, en dat komt omdat er ook best veel onderhands wordt verhuurd.” Hij vindt het allemaal ’niet zo schokkend’. „Naaien is minder erg dan moorden toch?”

Gedwongen prostitutie en mensenhandel

Toch is de gemeente er erg scherp op, omdat er vaak sprake is van gedwongen prostitutie en mensenhandel. Bovendien voorziet het bestemmingsplan vrijwel nooit in een pand waar seks wordt bedreven. Vorig jaar in november liet burgemeester Lucas Bolsius al een illegaal bordeel sluiten in een woning aan de Emiclaerhof.

In de straat Het Veld in Hooglanderveen, ook gemeente Amersfoort, werd eveneens illegale prostitutie geconstateerd. De politie kwam de plek op het spoor na anonieme tips en een melding bij de wijkagent. Er was gezien dat er veel mannen langskwamen en dat de deur telkens werd opengedaan door vrouwen in badjassen.

Twee jaar geleden was het raak aan de Hendrik van Viandenstraat, Grote Haag en Baak van Domburg en eerder dit jaar werd er voor drie maanden een spreekwoordelijk slot gehangen om een woning in de Lijsterstraat wegens illegale prostitutie. De gemeente gaf vorig jaar aan dat de toename van kleine clandestiene bordelen mogelijk te maken heeft met corona, omdat sekswerkers lange tijd niet mochten werken en zo van inkomsten verstoken bleven. Volgens de gemeente vangt De Tussenvoorziening regelmatig vrouwen op. Deze organisatie biedt vertrouwelijke ondersteuning en hulp aan (ex-)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel.

Vaak niet zonder gevaar

Jaren geleden gaf woordvoerder Kim Toering van de Tussenvoorziening al aan dat er veel aandacht is voor de vrouwen die, vaak niet zonder gevaar, ondergronds sekswerk verrichten. Vooral als ze de prostitutie willen verlaten, iets wat altijd wordt gevraagd. „Dit zijn langdurige projecten, waarbij veel hulpverlening nodig is”, aldus Toering in De Telegraaf.

Jaren geleden meldden tientallen vrouwen zich al aan, van wie ongeveer een kwart daadwerkelijk langdurig uit de prostitutie stapte. De overige vrouwen bleven langer in een lopend zorgtraject. De meerderheid van de vrouwen is niet-Nederlands. De VVD in Utrecht was al meteen voor een lik-op-stukbeleid. „Er gaat gewoon heel veel mis in de prostitutie. Wat ons betreft sluiten we de boel snel”, zei de partij in deze krant.

Hulpverleners van De Tussenvoorziening in Utrecht gaan altijd mee tijdens controles in Amersfoort bij illegale bordelen, lieten ze vorig jaar weten aan De Stentor. „Als zo’n pand ook de verblijfplaats is van de mensen die daar werken, staan ze diezelfde avond op straat, misschien wel zonder Amersfoort te kennen. Wat moet je dan? Dus dan zoeken wij een hotel of nachtopvang zodat zo iemand toch een bed heeft om te slapen’, vertelden hulpverleners Anna Herderschee en Tessa Nagels.

Het is een diverse groep sekswerkers die ze aantreffen. „We zien vrouwen, mannen en transseksuelen afkomstig uit Oost-Europese of Latijns-Amerikaanse landen, maar ook Nederlanders. Soms werken ze uit eigen wil, soms zijn ze gedwongen, ze zijn er ooit eens ingerold of ze vinden het gewoon leuk om te doen. Sommigen willen stoppen, anderen willen verder in het legale circuit. De diversiteit is groot.”

Tussen de gezinnen

Ze stellen dat regelmatig bij toeval wordt ontdekt dat ergens een illegaal seksbedrijf wordt gerund. „Klanten kunnen per ongeluk bij het verkeerde huis aanbellen. Daarna wordt dan melding gedaan bij de gemeente of de politie.” Dat kan een reden zijn dat veel bewoners aan de Ringweg Randenbroek geen idee hebben wat hun buurman of buurvrouw uitspookt.

Maar ook al is al snel duidelijk dat velen het sowieso liever door de vingers zien. „Kijk, het zijn natuurlijk niet alleen de vrouwen die in zo’n netwerk zitten”, zegt een man die net met boodschappen aan komt rijden bij een andere flat iets verderop. „Voor die vrouwen is het vaak zielig. Er zitten mensen achter, die het meeste van het geld opstrijken. Daar wil je vooral geen ruzie mee hebben. Want ik woon hier wel, met mijn gezin.”

Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1606868063/zorgen-om-geheime-sekspanden-soms-bellen-ze-aan-bij-het-verkeerde-huis

Politie en justitie positief over ‘proeftuinen’ voor prostitutie, maar registratie sekswerkers is essentieel

Sekswerkers in Utrecht spreken op grote schaal via internet met hun klanten thuis af, in een hotel of in een vakantiehuisje. Dat ‘thuiswerken’ is niet legaal, maar politie en Openbaar Ministerie willen meedenken over voorwaarden waaronder deze vorm van prostitutie kan worden gereguleerd.

Dat stellen politie en OM in een gezamenlijke reactie op het rapport van oud-minister Winnie Sorgdrager van justitie over de toekomst van het sekswerk in de stad. De commissie Sorgdrager denkt dat thuis afspreken het sekswerk veiliger maakt: ,,Als er nu misstanden plaatsvinden, melden sekswerkers ze niet omdat ze bang zijn te worden gestraft voor het thuiswerken.’’

Politie en OM hameren erop dat vooral risico’s op uitbuiting en mensenhandel voorkomen moeten worden. Mensenhandel was in 2013 reden de prostitutie aan het Zandpad op te doeken. Voor het terugbrengen van een tippelzone voelen zij niet. ,,Een goed gefaciliteerde kleinschalige tippelzone is een veilige plek voor sekswerkers, maar het is ook niet zonder reden geweest deze te sluiten.’’

Politie en justitie zien veel in registratie van prostituees, of tenminste in een vergunningplicht. Bij dat laatste wordt vooral gedacht aan thuiswerk, privé-escortservice en het gezamenlijk gebruik van een pand met kamers zonder exploitant. Op die manier kan effectiever en ook op de persoon gericht toezicht worden gehouden.

Proeftuinen

Sorgdrager stelt voor ‘proeftuinen’ in te richten, waar in de praktijk kan worden uitgeprobeerd ‘wat wél werkt in Utrecht en wat niet’. OM en politie zeggen in hun reactie mee te willen denken over de verdere inrichting van deze proeftuinen. In elk geval moeten vanaf de start wijkagenten worden betrokken, ‘om zodoende al in een vroeg stadium een vertrouwensband met sekswerkers op te bouwen’. Dit wordt gezien als ‘de ideale praktijk’.

Grootschalige raamprostitutie zoals aan het Zandpad is niet meer van deze tijd, kwam Sorgdrager tot de slotsom. Voor sekswerkers die niet vanuit hun eigen woning willen werken, zouden er ‘twee of meer locaties’ in de stad moeten komen waarbij ramen en gesloten werkplekken door hen (zelfstandig) te huren zijn.

Politie en Openbaar Ministerie staan ‘gereserveerd’ ten opzichte van een voorziening voor raamprostitutie, maar zij kunnen zich vinden in een keuze voor kleinschaligheid. De voorkeur gaat uit naar één ‘echt kleine’ voorziening met hooguit tien tot vijftien ruimten. Meer kamers maakt het risico op overlast groter. Het wordt dan bovendien lastiger – zeker zolang registratie niet is geregeld – een goed beeld te krijgen van hoeveel sekswerkers actief zijn. Een reden is tenslotte ook, dat potentiële verdiensten voor een exploitant dan groter zijn en daarmee de risico’s op misstanden en ondermijning toenemen.

Ernstige misstanden

Hoe de toekomst van het sekswerk in Utrecht er ook uit komt te zien, politie en Openbaar Ministerie stellen dat er niet voor niets regels aan worden gesteld: ,,Het is van belang om in ieder geval barrières op te werpen tegen misstanden en vormen van uitbuiting. Wij adviseren hier niet te lichtvaardig mee om te gaan.’’

In geval van ernstige misstanden, zoals mensenhandel, moet de vergunning worden ingetrokken of een inrichting gesloten, vinden politie en OM. Dat is vergelijkbaar met drugs, overlast of de vondst van wapens in horeca of woningen; die kunnen dan ook op last van de burgemeester worden gesloten met het oog op de openbare orde en veiligheid.

Burgemeester en wethouders van Utrecht reageren pas later op de aanbevelingen van Sorgdrager. Het gemeentebestuur peilt eerst uitgebreid meningen in de stad en adviezen zoals deze van politie en justitie. Kort voor de zomer van 2023 komen B en W met een inhoudelijke reactie.

Bron: AD.nl

Recensie winnaars januari bekend!

We hebben de prijswinnaars getrokken uit alle geschreven recensies op Citygirl.nl in de afgelopen maand. Er worden nu 20 winnaars bekend gemaakt!

De recensie-actie is een gecombineerde actie over recensies die zijn geschreven over een bezoek bij een dame bij Privehuis House of DreamsPrivehuis La ClochePrivehuis Almere  of één van de locaties van SM Studio Nederland (Almere, Amersfoort of Utrecht).

De winnaars van de afgelopen maand zijn:

1e prijs, 1 uur jacuzzi t.w.v. 140 euro:

 • adriaantje

2e prijs, 1 uur t.w.v. 120 euro:

 • Zaadlans

3e prijs, 45 minuten t.w.v. 100 euro:

 • Jerommeke

4e t/m 20e prijs, 30 minuten t.w.v. 70 euro:

 • Levineli
 • Klaasfaak123
 • Sammierom
 • Kevinng12345
 • Paulus55
 • Domstad
 • Gentleman
 • Akira1968
 • Mosje
 • GgZ
 • Droomprinsje
 • Flierefluiter
 • Hardmike
 • Fortuneboy
 • Koert
 • Willy Wonka
 • Chrissie

De prijswinnaars krijgen via hun interne mail de unieke winnaarscode. Met deze code kunnen zij ieder hun gratis sexprijs verzilveren in de maand februari. De prijs is alleen in die maand in te wisselen bij de gastvrouw van Privehuis House of Dreams of Privehuis La Cloche.

De recensie actie weer verder!

Natuurlijk gaan wij in februari door met de recensie actie! We verloten dan weer 20 gratis sexprijzen. De prijzen worden verloot onder geschreven recensies op het forum van Citygirl.nl! En ook nu weer over een bezoek bij Privehuis House of DreamsPrivehuis La ClochePrivehuis Almere of één van de locaties van SM Studio Nederland (Almere, Amersfoort of Utrecht).

Ben jij de volgende recensieschrijver? Dan ding je ook mee naar de één van de gratis sexprijzen. Wie volgt? Wie schrijft, die blijft!

Recensie winnaars december bekend!

We hebben de prijswinnaars getrokken uit alle geschreven recensies op Citygirl.nl in de afgelopen maand. Er worden nu 20 winnaars bekend gemaakt!

De recensie-actie is een gecombineerde actie over recensies die zijn geschreven over een bezoek bij een dame bij Privehuis House of DreamsPrivehuis La ClochePrivehuis Almere  of één van de locaties van SM Studio Nederland (Almere, Amersfoort of Utrecht).

De winnaars van de afgelopen maand zijn:

1e prijs, 1 uur jacuzzi t.w.v. 140 euro:

 • rienisgek

2e prijs, 1 uur t.w.v. 120 euro:

 • Matthijs

3e prijs, 45 minuten t.w.v. 100 euro:

 • Reebruin

4e t/m 20e prijs, 30 minuten t.w.v. 70 euro:

 • GFE Lover
 • Maher
 • Johan Geluk
 • fungi
 • Lucky Luc
 • Dikkertje Dap
 • spolder
 • Ad Hok
 • Merengue13
 • Ed Raket
 • Laclochelover
 • Savvy038
 • Mosje
 • Willy Wonka
 • prins
 • Frans Cats
 • Michaelangelo

De prijswinnaars krijgen via hun interne mail de unieke winnaarscode. Met deze code kunnen zij ieder hun gratis sexprijs verzilveren in de maand na de huidige lockdown. De prijs is alleen in die maand in te wisselen bij de gastvrouw van Privehuis House of Dreams of Privehuis La Cloche.

De recensie actie gaat NA DE LOCKDOWN weer verder!

Natuurlijk gaan wij na de lockdown ook door met de recensie actie! We verloten dan weer 20 gratis sexprijzen. De prijzen worden verloot onder geschreven recensies op het forum van Citygirl.nl! En ook nu weer over een bezoek bij Privehuis House of DreamsPrivehuis La ClochePrivehuis Almere of één van de locaties van SM Studio Nederland (Almere, Amersfoort of Utrecht).

Ben jij de volgende recensieschrijver? Dan ding je ook mee naar de één van de gratis sexprijzen. Wie volgt? Wie schrijft, die blijft!

Recensie winnaars november bekend!

We hebben de prijswinnaars getrokken uit alle geschreven recensies op Citygirl.nl in de afgelopen maand. Er worden nu 20 winnaars bekend gemaakt!

De recensie-actie is een gecombineerde actie over recensies die zijn geschreven over een bezoek bij een dame bij Privehuis House of DreamsPrivehuis La ClochePrivehuis Almere  of één van de locaties van SM Studio Nederland (Almere, Amersfoort of Utrecht).

De winnaars van de afgelopen maand zijn:

1e prijs, 1 uur jacuzzi t.w.v. 140 euro:

 • Hornyslave97

2e prijs, 1 uur t.w.v. 120 euro:

 • Buffalo Bill

3e prijs, 45 minuten t.w.v. 100 euro:

 • Fortuneboy

4e t/m 20e prijs, 30 minuten t.w.v. 70 euro:

 • Klusjesman
 • TT4U
 • Crazy Builder
 • Vitaal!
 • MrBlueEyes
 • lovernotafighter
 • Nomis
 • Wandelaar Van Plezer
 • Nick112
 • Just started
 • Dirk087
 • Akira1968
 • Donald Dump
 • Bergstrom
 • petero
 • Domstad
 • Kitesurfer1978

De prijswinnaars krijgen via hun interne mail de unieke winnaarscode. Met deze code kunnen zij ieder hun gratis sexprijs verzilveren in de maand december 2021. De prijs is alleen in die maand in te wisselen bij de gastvrouw van Privehuis House of Dreams of Privehuis La Cloche.

De recensie actie gaat deze maand weer verder!

Natuurlijk gaan wij in deze maand ook door met de recensie actie! Deze maand verloten we weer 20 gratis sexprijzen. De prijzen worden verloot onder geschreven recensies op het forum van Citygirl.nl! En ook nu weer over een bezoek bij Privehuis House of DreamsPrivehuis La ClochePrivehuis Almere of één van de locaties van SM Studio Nederland (Almere, Amersfoort of Utrecht).

Ben jij de volgende recensieschrijver? Dan ding je ook mee naar de één van de gratis sexprijzen. Wie volgt? Wie schrijft, die blijft!